Planning wizard


Planning Wizard je komplexným riešením pre plánovanie budúcich predajov, správne objednávanie, riadenie zásob a distribučnej siete.

Zabezpečenie kontinuálnej optimalizácie zásobovacieho systému s cieľom získať spokojnosť zákazníka.


Predpoveď dopytu a efektívne riadenie zásob

Planning Wizard poskytuje jednotnú platformu pre kvalitnú predpoveď dopytu na základe histórie predajov, čomu prispôsobuje návrhy objednávok tak, aby boli kľúčové produkty dostupné na predajných miestach a zákazník bol spokojný.

Prínosy, ktoré plynú z využívania Planning Wizard, sú:

  • zníženie viazaného kapitálu
  • zníženie výpadkov produktov
  • zvýšenie presnosti predpovede
  • zvýšenie úrovne zákazníckych služieb
  • zníženie prácnosti objednávky

Planning Wizard tiež poskytuje širokú škálu nástrojov, ako napríklad prehľad vývoja predajov a zásob, manažment kategórií, ABC analýzu, výpis skladových ležiakov a ďalšie.