GGT a.s.
Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
Recepcia: +421 2 498 93 704   recepcia@ggtabak.sk

IČO: 35 791 829
DIČ: 2020256953

Register: Mestský súd Bratislava III, Odd: Sa, Vložka číslo: 4036/B

GGT a.s.  -  pracovisko Košice
Andreja Kvasa 3, 040 17 Košice, Slovenská republika
 +421 910 521 095   ivana.hegedusova@ggtabak.sk