Naša veľkoobchodná činnosť zahŕňa všetky aktivity súvisiace s predajom tovaru a služieb vrátane distribúcie a prepravy produktov na všetkých úrovniach.

Regionálne distribučné spoločnosti pôsobia v 11 regiónoch Slovenska, ktoré zabezpečujú distribúciu časopisov a novín, cigariet, doplnkového tovaru do priameho predaja a zároveň prevádzkujú maloobchodnú sieť TABAK PRESS.

Objednávkový systém GGT

B2B objednávkový systém slúži na elektronickú komunikáciu s našimi klientmi, kde okrem podrobných produktových informácii nájdete rôzne funkcie ktoré Vám zjednodušia objednávanie tovaru. Samozrejmosťou je online prístup k dodacím listom a faktúram 24 h v 7 dní v týždni, možnosť prezerať históriu objednávok.

Objednávkový systém www.ggtshop.sk okrem iného ponúka rýchlu objednávku, import objednávky cez vopred dohodnutú zostavu, triedenie, filtrovanie, zoradenie produktov, ponuku podobných produktov, aktuálne skladové zásoby a iné.

Objednávkový systém pre VIP zákazníkov

Online objednávkový systém určený na objednávanie tovaru pre náročnejších  zákazníkov so schvaľovacím procesom, ktorý okrem jednoduchého objednávania tovaru ponúka niekoľko výhod:

  • Možnosť objednávania jednotlivých stredísk bez zásahu centrály
  • Je možné objednať len vopred špecifikovaný sortiment, schválený centrálou resp. zmluvne dohodnutý sortiment vo vopred dohodnutých cenách
  • Schvaľovací proces nadriadeným pracovníkom.
  • Adresné objednávanie vzhľadom na nutnosť prihlásenia sa do systému
  • Možnosť nastavenia finančných limitov na jednotlivé strediská ktorý umožňuje sledovanie a kontrolu nákladov za jednotlivé strediská
  • Online prístup k cenníku, k objednávkam, k dodacím listom a faktúram 24h v 7 dní v týždni
  • Možnosť exportovať faktúry vo formátoch XLS, TXT, XML napr. do SAPu
  • Zabezpečenie informácií pomocou protokolu HTTPS s bezpečnostným certifikátom