Finančné oddelenie

Boris Rosskopf, Ing.

Finančný riaditeľ

Úsek ekonomiky a finančného kontrolingu

Miriam Krúpová, Ing.

Vedúca finančného kontrollingu

02 498 93 718
0904 451 741
miriam.krupova@ggtabak.sk

Sekcia finančného kontrolingu

Alexandra Garayová, Ing.

Finančný kontrolór

02 498 93 789
alexandra.garayova@ggtabak.sk

Veronika Oravcová, Mgr.

Finančný kontrolór

02 498 93 808
veronika.oravcova@ggtabak.sk

Enikő Konrádová, Mgr.

Finančný kontrolór

02 498 93 789
eniko.konradova@ggtabak.sk

Jana Zvarová, Ing.

Finančný kontrolór

0910 582 539
jana.zvarova@ggtabak.sk

Veronika Vítová, Ing.

Finančný kontrolór

02 498 93 808
veronika.vitova@ggtabak.sk

Sekcia ekonomiky

Slavomíra Labayová, Ing.

Hlavný účtovník

02 498 93 712
0910 956 255
slavomira.labayova@ggtabak.sk

Marek Škobranský

Účtovník

02 498 93 800
marek.skobransky@ggtabak.sk

Dagmar Váradyová

Účtovníčka

02 498 93 713
dagmar.varadyova@ggtabak.sk

Zuzana Macangová, Mgr.

Účtovníčka

02 498 93 715
zuzana.macangova@ggtabak.sk

Viktória Hallérová, Ing.

Účtovníčka

02 498 93 733
viktoria.hallerova@ggtabak.sk