Pri komunikácii so stránkou ggtabak.sk môžeme zhromažďovať informácie pomocou malých textových súborov cookies. Slúžia na optimalizáciu užívateľského pohodlia a uľahčenie používania webovej stránky. Stránka ggtabak.sk rešpektuje vaše právo na súkromie. Bez niektorých súborov cookies vám nemôžeme poskytovať všetky naše služby, ostatné môžete deaktivovať, naša stránka však bez nich nemusí pracovať správne. Navštívte našu podstránku s pravidlami používania cookies, svoje preferencie môžete kedykoľvek zmeniť.

Zásady ochrany osobných údajov

Ďakujeme za váš záujem o informácie o ochrane osobných údajov. Prajeme si, aby ste sa pri návšteve nášho webu cítili bezpečne a naše zabezpečenie predstavovalo ukazovateľ kvality starostlivosti o zákazníka.

1. Druhy cookies a ich zoznam

Funkčné a výkonové cookies
Ich použitie je nevyhnutné, a preto si na ich využívanie nežiadame váš súhlas.

Marketingové cookies (analytické cookies a cookies tretích strán)
Tento typ cookies ukladáme na základe vášho súhlasu.

Zoznam cookies

Názov

Popis

SID_ggtabak_sk Identifikátor relácie.
Google cookies Rôzne typy cookies používané doménu google.sk.

2. Prehľad

V nasledujúcich riadkoch sa dočítate, ako sa cookies používajú, aký majú vplyv na komfort z prehliadania našej stránky a ako ich deaktivovať.

Ako používa súbory cookies doména ggtshop.sk
Cookie je krátky dátový súbor, ktorý webovým stránkam umožňuje zapamätanie si informácií o vašej návšteve, ďalšia návšteva môže prebehnúť oveľa produktívnejšie. Bez súborov cookie je prehliadanie zložitejšie.

Vypnutie/zapnutie cookies
Cookies môžete zamietnuť alebo odsúhlasiť v nastaveniach vášho prehliadača. Vymazaním histórie prehliadania môžete odstrániť všetky súbory cookie, ktoré sa nachádzajú vo vašom zariadení. Ak sa chcete informovať o konkrétnej webovej stránke, skontrolujte v prehliadači nastavenia ochrany osobných údajov a súborov cookie. Pri blokovaní súborov cookies niektoré služby a funkcie nemusia fungovať správne (napr. prihlasovanie sa do profilu).

Typy cookies
Webová doména používa rôzne typy cookies, tie základné slúžia na pohyb po webovej stránke a na využívanie jej funkcií. Zachovávajú sa počas prehliadania podstránok v rámci hlavnej stránky.
Funkčné cookies stránke dovoľujú ukladať už poskytnuté údaje, zbierajú anonymizované informácie, nesledujú váš pohyb po iných webových doménach.
Iným typom sú výkonové cookies umožňujú prácu s informáciami o tom, ako sa stránka používa. Neukladajú informácie, ktoré identifikujú používateľa. Používajú sa na zlepšenie výkonu, informujú, či používateľ prijíma chybové správy z podstránok atď.
Naostatok marketingové cookies napomáhajú pri optimalizácii reklám záujmom používateľa, merajú efektivitu reklamnej kampane. Môžu byť zdieľané s tretími stranami, t. j. zadávateľmi reklám.

3. Zobrazenie webovej domény

Pri zobrazení webových stránok spoločnosti GGT a.s. sa vo Vašom koncovom zariadení cez otvorený prehliadač automaticky a bez vášho pričinenia  na server našej stránky pošle:

  • IP-adresa použitého koncového zariadenia,
  • dátum a čas prístupu,
  • názov a URL otvoreného súboru,
  • webová stránka/aplikácia, z ktorej sa uskutočnil prístup,
  • použitý prehliadač a prípadne operačný systém vášho PC s prístupom na internet,
  • názov poskytovateľa internetového pripojenia.

Vyššie uvedené údaje sa zároveň dočasne uložia do pamäte v tzv. Log-file súboroch (protokolové súbory) na nasledujúce účely:

  • zabezpečenie nerušeného spojenia,
  • zabezpečenie komfortného používania našej webovej stránky/aplikácie,
  • vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému.

Právnym základom na spracovanie IP-adresy je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Ak údaje zobrazené na našej webovej stránke vedú k príprave a uzavretiu kúpnej zmluvy, právnym základom pre spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

4. Prenos tretím stranám

Pre zaistenie určitých činností a/alebo operácií, ktoré predávajúci nedokáže zabezpečiť prostredníctvom vlastných zamestnancov, využíva služby iných subjektov. Na tieto účely sú spracúvané osobné údaje sprístupnené pošte, prepravným spoločnostiam, marketingovým agentúram, servisným organizáciám a organizáciám poskytujúcim služby (správa systému), poskytovateľom platforiem ako napr. Google Analytics.

Príjemcami osobných údajov môžu byť kontrolné, dozorné a iné štátne orgány v rámci výkonu ich činnosti v zmysle osobitného právneho predpisu (napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov, Daňový úrad a pod.), súdy a orgány činné v trestnom konaní na základe ich vyžiadania, alebo v rámci oprávnených záujmov predávajúceho ako prevádzkovateľa pri preukazovaní, uplatňovaní a obhajovaní právnych nárokov, zmluvne poverení poskytovatelia služieb, ako napríklad poskytovatelia poštových a zasielateľských služieb, finančných a poisťovateľských služieb, ďalší príjemcovia, ktorým je prevádzkovateľ povinný osobné údaje poskyt-núť v zmysle osobitného zákona alebo oprávneného záujmu, ako napríklad audítori, právni poradcovia, daňoví a účtovní poradcovia, poisťovne, banky, úverové registre, tretie osoby hodnotiace využívanie služieb našich zmluvných partnerov, osoby, ktoré sú s nami v pracovno-právnom alebo inom obdobnom vzťahu, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný pre výkon ich práce alebo práv, a ktoré zároveň vo vzťahu k poskytnutým alebo sprístupneným osobným údajom budú mať v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve, ktorú s nimi uzatvárame alebo ustanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi, povinnosť zachovávať o takýchto informáciách mlčanlivosť.

5. Spracovanie osobných údajov prostredníctvom Google Analytics

Na prispôsobenie obsahu našich webových stránok preferenciám používateľov a s cieľom ich neustálej optimalizácie používame na základe článku 6 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených cieľov. V tejto súvislosti sa vytvárajú používateľské profily a používajú sa súbory cookies.

Informácie generované v súbore cookies sa prenášajú na server Google v USA. Vaša IP-adresa nebude v žiadnom prípade spojená s ostatnými údajmi spoločnosti Google. Tieto informácie budú v určitých prípadoch poskytnuté tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak tretie strany spracúvajú tieto údaje na základe poverenia.