Aktuality

  Spustenie novej distribučnej linky v našom centrálnom sklade v Bratislave

1. apríl 2019

S cieľom zefektívniť procesy v centrálnom sklade našej spoločnosti bola 1.4.2019 uvedená do prevádzky nová distribučná linka. Linka je produktom renomovanej nemeckej spoločnosti TWI, ktorá má medzinárodné skúsenosti s implementáciou distribučných liniek. Jedná sa o významnú investíciu s dlhým zoznamom prínosov, ktoré jej využitie prináša, ako napríklad zefektívnenie balenia, automatizácia pridružených procesov, zlepšenie organizácie prepravy, a iné. Najvýznamnejším dopadom implementácie je umožnenie zmeny procesov tak, aby spoločnosť čo najlepšie zvládla zmenu legislatívy pre vysledovateľnosť tabakových produktov, Track&Trace, nakoľko sa jedná o kľúčovú kategóriu pre spoločnosť. Po spustení linky sa v priebehu roka 2019 postupne zapojili do nového systému veľkoobchodní odberatelia a partnerské spoločnosti zabezpečujúce distribúciu do maloobchodnej siete GGT a.s.