Obchodné oddelenie

Roman Hatadám, Ing.

Obchodný riaditeľ

Nikola Pánisová, Mgr.

Asistentka obchodného riaditeľa

02 49 893 748
0910 763 694
nikola.panisova@ggtabak.sk

Úsek veľkoobchod

Vladimír Potfaj, Ing.

Manažér úseku veľkoobchodného predaja

02 498 93 755
0911 090 766
vladimir.potfaj@ggtabak.sk

Alena Pajchortová, Mgr.

Manažér marketingových aktivít a analýz pre VO

02 498 93 754
0903 286 741
alena.pajchortova@ggtabak.sk

Stanislav Zerzaň

Vedúci obchodných zástupcov západné SR

02 498 93 740
0903 453 360
stanislav.zerzan@ggtabak.sk

Ľubomír Sabol

Vedúci obchodných zástupcov východné SR

0911 105 746
lubomir.sabol@ggtabak.sk

Sekcia – odbyt

Jana Turanovičová

Manažér sekcie odbyt

02 498 93 732
0903 453 230
jana.turanovicova@ggtabak.sk

Nikola Sidorová, Bc.

Referent odbytu VO a RDS

02 498 93 734
0903 451 050
objednavky@ggtabak.sk

Ivana Horváthová

Referent odbytu

02 498 93 804
0910 575 024
predaj@ggtabak.sk

Branislav Polakovič

Referent odbytu VO

02 498 93 745
0901 714 807
branislav.polakovic@ggtabak.sk

Katarína Hašová

Referent odbytu

02 498 93 798
0915 752 211
cs@ggtabak.sk

Mária Bergendi

Referent odbytu MO

02 498 93 702
0910 940 620
siete@ggtabak.sk

Monika Bachratá

Referent odbytu VO

02 498 93 708
0904 535 102
velkoobchod@ggtabak.sk

Andrea Vrtalová

Referent odbytu

02 498 93 801
0910 940 657
kosice.objednavky@ggtabak.sk

Silvia Töröková

Referent odbytu

02 498 93 703
0910 763 695
silvia.torokova@ggtabak.sk

Sekcia odbyt - obchodní zástupcovia

Peter Kozmon

Obchodný zástupca región Trnava

0911 620 975
peter.kozmon@ggtabak.sk

Ján Farkalin

Obchodný zástupca región Poprad, Ružomberok

0902 954 242
jan.farkalin@ggtabak.sk

Miroslav Široký

Obchodný zástupca región Dunajská Streda

0904 680 001
miroslav.siroky@ggtabak.sk

Matej Löffler

Obchodný zástupca región Bratislava

0911 692 277
matej.loffler@ggtabak.sk

Vladimír Magda

Obchodný zástupca región Košice

0911 692 271
vladimir.magda@ggtabak.sk

Václav Müller

Obchodný zástupca región Lučenec, Banská Bystrica

0903 396 717
vaclav.muller@ggtabak.sk

Miroslav Hamar

Obchodný zástupca región Nitra

0903 571 592
miroslav.hamar@ggtabak.sk

Lukáš Mikuláši

Obchodný zástupca región Bratislava

0903 716 391
lukas.mikulasi@ggtabak.sk

Peter Gajdoš

Obchodný zástupca región Prešov

0911 722 041
peter.gajdos@ggtabak.sk

Ondrej Datko

Obchodný zástupca región Žilina

0903 552 347
ondrej.datko@ggtabak.sk

Úsek logistika

Úsek nákup

Sekcia tabakové výrobky - cigarety

Jakub Bača

Manažér sekcie tabakové výrobky - cigarety

02 498 93 753
0904 839 175
jakub.baca@ggtabak.sk

Tomáš Unger, Mgr.

Referent nákupu

02 498 93 757
0902 207 849
tomas.unger@ggtabak.sk

Jana Šuttová, Bc.

Referent nákupu

02 498 93 741
0903 127 551
jana.suttova@ggtabak.sk

Sekcia ceniny, elektronické služby, potraviny a doplnkový sortiment

Jana Balická, Ing.

Manažér sekcie ceniny, elektronické služby, potraviny a doplnkový sortiment

02 498 93 760
0904 461 243
jana.balicka@ggtabak.sk

Ladislav Gonda, Ing.

Referent nákupu

02 498 93 738
0911 104 713
ladislav.gonda@ggtabak.sk

Lucia Koreničová

Referent nákupu

02 498 93 706
0910 915 578
lucia.korenicova@ggtabak.sk

Sekcia tabaky, cigary, cigaretová konfekcia a fajčiarske potreby

Štefan Szabo

Manažér sekcie tabaky, cigary, cigaretová konfekcia a fajčiarske potreby

02 498 93 751
0910 955 896
stefan.szabo@ggtabak.sk

Peter Szabo

Manažér nákupu

02 498 93 751
0911 243 527
peter.szabo@ggtabak.sk

Denisa Poórová

Referent nákupu

denisa.poorova@ggtabak.sk

Úsek kancelárske potreby

Denis Šagát, Mgr.

Manažér úseku – Kancelárske potreby

02 498 93 716
0911 119 330
denis.sagat@ggtabak.sk

Sekcia kancelárske potreby – odbyt

Martina Straková,Ing.

Vedúca sekcie odbytu a VIP zákazníkov KP

0911 021 677
martina.strakova@ggtabak.sk

Silvia Levkaničová

Samostatný referent KP

02 498 93 795
0910 875 576
silvia.levkanicova@ggtabak.sk

Patrícia Pavlendová

Referent odbytu KP

02 498 93 743
0911 405 633
patricia.pavlendova@ggtabak.sk

Sekcia kancelárske potreby – nákup

Tibor Ferdič

Samostatný obchodný referent nákupu KP a verejného obstarávania

02 498 93 792
0903 223 817
tibor.ferdic@ggtabak.sk

Sekcia kancelárske potreby – obchodní zástupcovia

Katarína Valkovičová

Obchodný zástupca KP stredné SR

0903 419 935
katarina.valkovicova@ggtabak.sk

Denis Chovanec

Obchodný zástupca KP západné SR

0904 729 099
denis.chovanec@ggtabak.sk

Rudolf Mucha

Obchodný zástupca KP východné SR

0911 677 701
rudolf.mucha@ggtabak.sk

Úsek maloobchod

Lukáš Hanzlíček, Ing., PhD.

Manažér úseku maloobchod

02 498 93 749
0911 034 694
lukas.hanzlicek@ggtabak.sk

Predajné procesy

Alexandra Rychlová

Manažér procesov v maloobchode

02 498 93 767
0911 119 074
alexandra.rychlova@ggtabak.sk

Beáta Penevová, Mgr.

Samostatný referent procesov v maloobchode

0903 705 471
beata.penevova@ggtabak.sk

Nina Karellová, Ing.

Samostatný referent procesov v maloobchode

0910 753 678
nina.karellova@ggtabak.sk

Expanzia a správa maloobchodnej siete

Peter Muržic

Manažér expanzie a správy maloobchodnej siete

02 498 93 765
0910 537 425
peter.murzic@ggtabak.sk

Milan Frtús

Samostatný referent expanzie a správy maloobchodnej siete

02 49 893 764
0903 591 311
milan.frtus@ggtabak.sk

Filip Brunovský

Samostatný referent expanzie a správy maloobchodnej siete

02 498 93 709
0903 644 398
filip.brunovsky@ggtabak.sk

Marketing

Martin Fiala

Marketingový manažér

02 498 93 746
0911 094 504
martin.fiala@ggtabak.sk

Andrej Nízl

Fotograf / Grafik

02 498 93 739
0910 630 527
andrej.nizl@ggtabak.sk

Nikola Pánisová, Mgr.

Marketingový referent

02 49 893 748
0910 763 694
nikola.panisova@ggtabak.sk

Zásobovacie systémy a analýzy výkonu

Magdaléna Češková, Ing.

Manažér pre zásobovacie systémy

02 498 93 759
0911 116 240
magdalena.ceskova@ggtabak.sk

Katarína Reichwalderová, Ing.

Senior konzultant pre zásobovacie systémy

02 498 93 768
0903 153 107
katarina.reichwalderova@ggtabak.sk

Kristína Vargová, Ing.

Analytik

02 498 93 803
0903 397 876
kristina.vargova@ggtabak.sk