GGT a.s.
Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, Slovenská Republika Recepcia: +421 2 498 93 704   recepcia@ggtabak.sk

IČO: 35 791 829
DIČ: 2020256953
Register: Mestský súd Bratislava III, Odd: Sa, Vložka číslo: 4036/B